Förhandsbesked

Vill du bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan, kanske inför en ansökan hos lantmäterimyndigheten om avstyckning av en tomt? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Vad är förhandsbesked?

Ett beviljat förhandsbesked innebär att det har gjorts en prövning om platsen är lämplig för tänkt åtgärd. Förhandsbeskedet är sedan bindande i två år inför en kommande bygglovsansökan. Förhandsbesked används främst inom områden som saknar detaljplan eller vid avstyckning av fastighet.

I ansökan om förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta
byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är
möjligt att anordna vatten och avlopp. Vår översiktsplan är vägledande i bedömningen och berörda grannar får normalt också yttra sig om åtgärden.

Hur ansöker jag?

Förhandsbesked ansöker du om via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar upp handlingar.

Guide - förhandsbesked
E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked samt anmäla byggåtgärd