Rivningslov

Om du ska riva en byggnad, eller del av en byggnad krävs det ofta rivningslov. Och även om du inte behöver rivningslov kan du ändå behöva göra en rivningsanmälan.

Vad räknas som rivning?

Med rivning menas att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas även som rivning om allt utom grunden har rivits.

När behövs rivningslov?

Rivningslov behövs normalt alltid när du ska riva byggnad, eller del av byggnad, som är placerad inom detaljplanerat område. Det krävs även rivningslov utanför detaljplanerat område om områdesbestämmelser kräver det.

Det behövs normalt rivningslov vid:
• rivning inom område med detaljplan,
• rivning utanför område med detaljplan om kommunen beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Det behövs normalt inte rivningslov vid:
• rivning utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser,
• rivning av byggnad som inte kräver bygglov för uppförande, oavsett om det är inom eller utanför detaljplanerat område.

Även om rivningslov inte krävs för åtgärden så kan en rivningsanmälan behöva göras. Läs mer om rivningsanmälan här.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Ansökan om rivningslov görs via vår e-tjänst, där fyller du i dina uppgifter samt laddar du upp ritningar och handlingar. För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Även anmälan om rivning kan göras via e-tjänsten.

E-tjänst: Ansöka om bygglov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd
Processen - rivningslov