Kartor och mättjänster

 • Adresser och namnsättning

  Miljö- och byggavdelningen ansvarar för belägenhetsadresser i kommunen samt ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas.

 • För mätkonsulter

  Här hittar du som är mätkonsult information om vilka koordinat- och höjdsystem Bergs kommun använder, samt om vår mätpolicy.

 • Gränsutvisning

  Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna.

 • Kartor

  Kart- och mätenheten tillhandahåller bland annat olika typer av kartor så som nybyggnadskartor.

 • Utstakning och lägeskontroll

  Utstakning och lägeskontroll kan i vissa fall krävas i beviljade bygglov. Du kan välja att anlita kommunens kart- och mätpersonal för att genomföra utstakningar och lägeskontroller.