Ritningar och andra handlingar

 • Andra handlingar

  Utöver ritningar kan det behövas andra handlingar för att vi ska kunna handlägga ditt byggärende. Det kan exempelvis vara någon typ av beskrivning som kompletterar inlämnade ritningar.

 • Kontrollplan

  Inför ett startbesked måste en kontrollplan lämnas in. Den är till för att säkerställa att gällande lagar och regler uppfylls för byggprojektet.

 • Rita själv

  För att kunna handlägga ditt ärende ställer vi vissa krav på handlingarna som du lämnar in. Som stöd till dig som gör detta för första gången har vi tagit fram denna information, som komplement till våra exempelritningar.

 • Ritningar

  Här kan du läsa mer om olika ritningar, vad de kan behöva innehålla och varför de behövs.