Kontrollplan

Inför ett startbesked måste en kontrollplan lämnas in. Den är till för att säkerställa att gällande lagar och regler uppfylls för byggprojektet.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen eller byggprojektet. Syftet med kontrollplanen är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt Plan- och bygglagen kan komma att uppfyllas.

Kontrollplanen ska bland annat svara på följande:

  • Vad ska kontrolleras
  • Hur ska respektive kontroll utföras
  • Vem ansvarar för respektive kontroll
  • Vad kontrollresultatet ska jämföras mot
  • Vem ska skriva kontrollplanen

Det är byggherren som är ansvarig för att en kontrollplan tas fram. Byggherren kan ta hjälp av en sakkunnig person när en kontrollplan skrivs, exempelvis en kontrollansvarig.

Måste jag lämna in en kontrollplan?

Ja, det måste du. För att vi ska kunna skriva ut ett startbesked till dig måste du lämna in ett förslag på kontrollplan. Det är plan- och bygglagen som bestämmer detta.

Exempel på kontrollplaner

Tänk på att anpassa din egen kontrollplan efter just ditt projekt, det du söker lov eller gör anmälan för.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett beslut med startbesked från miljö- och byggavdelningen får du börja bygga, om inte annat anges i beskedet.