Bygglov

  • Detaljplan - hur påverkas du?

    Vad är en detaljplan? Vilka rättigheter och begränsningar finns för just din fastighet? Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga.

  • När behövs bygglov?

    Om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användning krävs normalt bygglov. Dessutom krävs ofta bygglov för fasadändring, skyltar, murar, plank samt inglasning av balkong/altan.

  • Tidsbegränsat bygglov

    Om det du tänkt göra kräver bygglov och är av tillfällig karaktär kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.