Olovlig åtgärd (svartbygge)

Med olovlig åtgärd menas att en byggåtgärd har utförts utan de tillstånd som krävs för åtgärden enligt plan- och bygglagen. Det kan exempelvis vara byggnation utan bygglov eller tartbesked, det som i folkmun ibland kallas för ”svartbygge”.

Vad är en olovlig åtgärd?

Med olovlig åtgärd menas att något, som kräver något typ av tillstånd enligt plan- och bygglagen, har utförts utan tillstånd. Olovlig åtgärd innebär ofta att någon av följande överträdelser gjorts:
• Anmälningspliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked
• Anmälningspliktig åtgärd har tagits i bruk utan slutbesked
• Lovpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked
• Lovpliktig åtgärd har tagits i bruk utan slutbesked

Olovlig åtgärd kan även vara en uppförd friggebod som inte uppfyller alla kriterier, exempelvis placering, och därmed är lovpliktig.

Läs mer och anmäl tillsyn