Ovårdad tomt samt ovårdat byggnadsverk

Byggnadsverk och tomter ska hållas i vårdat skick och underhållas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen inte uppstår. Att detta följs faller inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Vad är ovårdat?

Att en tomt eller ett byggnadsverk anses som ovårdat innebär det att det/de inte uppfyller gällande krav som ställs enligt plan- och bygglagen på skötsel och underhåll.

Ovårdad tomt på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.
Ovårdat byggnadsverk (Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer och anmäl tillsyn