Tillgänglighet

Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor och därför finns krav på tillgänglighet. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver även befintliga miljöer förbättras och det är där byggnadsnämndens tillsyn om enkelt avhjälpta hinder kommer in.

Vad är enkelt avhjälpta hinder?

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Detta gäller överallt dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser så som exempelvis park, gata och torg. Kraven om enkelt avhjälpta hinder gäller retroaktivt.

Enkelt avhjälpta hinder kan till exempel vara:

  • nivåskillnader som trösklar och trappsteg
  • tunga dörrar
  • dålig belysning
  • brister i lekplatsers utformning eller utrustning

Läs mer och anmäl tillsyn