Hiss och motordriven anordning

Hissar och andra motordrivna anorndningar ska kontrolleras innan de tas i bruk samt kontinuerligt med visst tidsintervall. Syftet är att alla hissar och andra motordrivna anordningar ska vara säkra att använda.

Vad omfattar tillsynen?

Byggnadsnämndens tillsyn avseende ”hiss och andra motordrivna anordningar” innefattar både krav på kontroll samt krav för användning. Krav för användning handlar bland annat om att anordningen endast används för det ändamål och den belastning och hastighet som anordningen är avsedd för.

Krav på kontroll innebär att hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk ska kontrolleras innan de tas i bruk samt löpande under anordningens brukstid. Kontroll ska även genomföras om byggnadsnämnden beslutat om särskild besiktning.
Läs mer om tillsyn av hiss och andra motordrivna anordningar (Boverket).

Vad menas med ”hiss och annan motordriven anordning”?

En motordriven anordning kan exempelvis vara:

  • hiss
  • rulltrappa
  • motordriven port
  • skidlift
  • linbana

Läs mer och anmäl tillsyn