OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Ett väl fungerande ventilationssystem är nödvändigt för människors hälsa och välmående. Kontroll av dessa system ska normalt ske en eller flera gånger genom OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Att detta följs faller inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Vad är OVK?

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av ventilationssystem som utförs av certifierad sakkunnig.

När ska OVK göras?

OVK ska göras på de flesta byggnader och ventilationssystem innan systemet tas i bruk första gången samt kontinuerligt under specifikt tidsintervall. Det finns några byggnader som är undantagen från kravet på OVK, exempelvis fritidshus med självdrag.

Vem får göra OVK?

Obligatorisk ventilationskontroll får endast utföras av certifierad sakkunnig. Certifierad sakkunnig av funktionskontroller, OVK, på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.).

Mer information om OVK

Fullständig information om obligatorisk ventilationskontroll finns att läsa på Boverket.se samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga.

Vem har ansvaret?

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs i enlighet med gällande krav. Ägare är skyldig att skicka exemplar av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden. Om besiktning visar på anmärkning ska besiktningsman meddela byggnadsnämnden.

Läs mer och anmäl tillsyn