Åsarna skola

Skolan är belägen i kommunens södra del där E45 korsar Ljungan. Skolan är
en F-6 skola med barn från byarna Åsarna, Storhallen, Brånan, Gällnäskrogen, Kvarnsjö, Lillsved, Nästeln och Skålan. Antalet elever har under senaste åren varit mellan 40 och 50.

Åsarna skola ska vara en skola där alla elever ska känna tillhörighet, trygghet samt lust att lära genom att alla visar respekt för varandras personlighet, särart samt personliga förhållanden. Härigenom skapas en miljö där ett verkligt lärande sker och där kunskaperna får en sådan kvalitet att de nationella målen nås.

Skolan och fritidshemmet har skilda lokaler men samarbetet är mycket starkt, och skolbarnsomsorgen är den gemensamma länken mellan verksamheterna. Vi lägger stor vikt vid övergången från förskola till skola och låter inskolningen pågå en hel termin.

Även förskolan ligger inom området, vilket förenklar övergången och samarbetet mellan förskola och skola.

Åsarna har en stolt tradition inom längdskidåkningen. Det är en tradition som vi försöker bevara och utveckla genom att använda de unika förutsättningar som skidstadion och de preparerade spåren ger.

Även lokal historia och tradition tas tillvara i undervisningen för att ge barnen en fast förankring i sin hembygd.

Samisk undervisning

På vår skola har vi integrerad samisk undervisning för samiska barn, något som kan ske efter avtal med Sameskolstyrelsen. Utbildningen är en fördjupning för de samiska eleverna och samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Den omfattar alla grundskolans årskurser och är ett viktigt komplement till sameskolorna. De elever som inte har möjlighet att välja sameskola kan härigenom få samisk inriktning i grundskoleutbildningen. För närvarande finns integrerad samisk undervisning i drygt ett tiotal skolor runtom i Sverige.