Rätans skola

Rätans skola ligger i södra delen av Bergs kommun, Jämtland. På skolan finns förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem. I samma byggnad finns även ortens förskola.

Rätans mittpunkt är Rätanssjön, och bebyggelsen ligger utspridd runt sjön. Vid sjöns södra del ligger grundskolan. Här finns också en modern och rymlig drottshall. I närheten av skolan finns en liten slalombacke med släplift, samt en ishockeyplan som skolan och eleverna kan använda under och efter skoltid. Precis bredvid skolan finns ett elljusspår med skidlek.

I matsalen serveras mycket vällagad och god mat, tillagad av bra råvaror. Matsalen inrymmer även skolans scen, där eleverna kan få visa upp sina kunskaper inom musik och teater. På skolan finns även en fin och ändamålsenlig hemkunskapslokal.

I huvudbyggnaden finns ett kombinerat kommun- och skolbibliotek, lärarrum och undervisningssalar. För de estetiska ämnena, som musik, textilslöjd och teknikundervisning, använder skolan byggnaden Paviljongen. Sedan några år tillbaka har skolan tillgång till ett skogsområde, Skolskogen, där viss del av undervisningen sker.