Rätans skola

Rätans skola ligger i södra delen av Bergs kommun, Jämtland. Skolan omfattas av förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem. I samma byggnad finns även ortens förskola i nyrenoverade lokaler och med passande utemiljö för de små.

Rätans mittpunkt är Rätanssjön och bebyggelsen ligger utspridd runt sjön. Vid sjöns södra del ligger grundskolan. I anslutning till skolan finns en modern och rymlig drottshall. I närheten av skolan finns en liten slalombacke med släplift samt en ishockeyplan som skolan och eleverna kan använda under och efter skoltid. I direkt anslutning till skolan finns även elljusspår med skidlek.

I matsalen serveras mycket vällagad och god mat, tillagad av bra råvaror. Matsalen inrymmer även skolans scen där eleverna kan få visa upp sina kunskaper inom musik och teater. På skolan finns även en fin och ändamålsenlig hemkunskapslokal.
Huvudbyggnaden innehåller kombinerat kommun- och skolbibliotek, lärarrum och undervisningssalar. Skolan förfogar även över byggnaden Paviljongen, där estetiska ämnen, som musik, textilslöjd, bild samt teknikundervisning äger rum. Sedan några år disponerar skolan ett skogsområde, Skolskogen, där viss del av undervisningen sker.