Klövsjö skola

Barn leker utomhus på snöhög

Skolan i Klövsjö är en liten skola i en genuin fjällby med levande fäbodar. Skolan ligger belägen i en bergssluttning med närhet till sjö, skog och fjäll. Skolan är en byggd på 30-talet och har sedan utökats med bland annat idrottshall med klättervägg.

Allt arbete inom Klövsjö skola genomsyras av gemensamma normer och värderingar. Alla vuxna är goda förebilder för barn, elever och varandra.

På Klövsjö skola arbetar vi med formativ undervisning och ett lärande som är baserat på individens och gruppens behov. Värdegrunden är trygghet, respekt, empati, vårdat språk och självförtroende.

Vi arbetar mycket med utomhuspedagogik och nyttjar vår fina skolskog under alla årstider. Vi strävar efter att få in rörelse under varje dag, på rasterna kan man vintertid åka pulka, skridskor eller längdskidor. Vi arbetar även tematiskt med det som finns i barnens närmiljö.

IT är naturligt inslag i undervisningen och idag har alla elever en en-till-en-lösning. I åk 1-2 har vi läsplattor och från åk 3 har alla elever en chromebook. I alla klassrum finns smartboard.

Värdegrundsarbetet i skolan är inkluderat i vår undervisning och ska tillsammans med god undervisningskvalitet leda till trygga elever som når skolans mål och kunskapskraven i samtliga ämnen.

Med trygghet menar vi
  • att kunna gå till skolan och vistas i skolans miljöer utan oro eller rädsla.
  • att känna att det finns vuxna och jämnåriga som bryr sig och som man kan lita på.
  • att ha rutiner och regler som förstärker trygghet hos alla som verkar i skolan.
Med respekt menar vi
  • att acceptera varandras olikheter, såväl fysiska som psykiska.
Med empati menar vi
  • att kunna leva sig in i andras känslor och situationer.
Med vårdat språk menar vi
  • ett språk fritt från svordomar, könsord, och andra kränkande uttryck.
Med självförtroende menar vi
  • att tro på sig själv, att man kan och duger.