Myrvikens skola

Skolan består av fritidshem, förskoleklass och grundskola åk 1-9. Vi har idag ca 230 elever och skolan ligger i Myrviken med närhet till skidspår, Storsjön, friluftsområde, allaktivitetshall, idrottsarena med konstgräs, pumptrack och Oviksfjällen.

Skolan tar ett stort ansvar för att ge eleverna goda kunskaper för framtiden, och vi arbetar ständigt med att förbättra skolans måluppfyllelse och betygsresultat.

Vi arbetar också med vår friluftsplan på olika sätt, och fjällutbildning återkommer genom alla skolår. Fjällmiljön är ett återkommande tema under flera årskurser.