Svenstaviks skola

Skolan är centralt belägen i Svenstavik. Närhet finns till skidspår, vatten, fotbollsplan, friluftsområde, badhus, ishall, skolskog samt fjäll. Skolan arbetar med äng, skog och fjäll som en röd tråd som följer våra elever från skolstart och avslutas med en vintertur till Helags där eleverna får stor användning för sina inhämtade kunskaper.

Skolan arbetar aktivt för att öka likabehandlingen för alla. Eleverna genomför en arbetsmiljöenkät en gång per år som är en viktig indikator för hur våra elever trivs och utvecklas i skolan.

Svenstaviks skola har två hus

  • Djurgården med förskola, förskoleklass, fritids och lågstadium.
  • Den större byggnaden inrymmer skolexpedition, bibliotek, SYV, Kulturskolan i Berg, elevhälsan, mellanstadium och högstadium.

Svenstaviks skola består av förskoleavdelning, fritidshem, förskoleklass och grundskola åk 1-9.

Dokument