Svenstaviks skola

Personal i skolan är utomhus med några elever

Svenstaviks skola är en grundskola med ca 260 elever och består av fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurserna 1-9. Skolan är centralt belägen i Svenstavik med närhet till både skog, skidspår, friluftsområde, Storsjön, sporthall, badhus, ishall och fjäll.

Friluftsliv och rörelseglädje

Skolan har fokus på friluftsliv och rörelseglädje och arbetar främjande för att skapa glädje, gemenskap och för allas lika värde.

Mål och trivsel

Varje år genomförs en elevenkät med samtliga elever, den är en viktig indikator för hur eleverna trivs och utvecklas i skolan.

Skolans prioriterade mål för läsåret 2023/2024 är matematik och ökad måluppfyllelse. För fritidshemmet är målen skapande, friluftsliv/rörelse och läslust.

Som ett led i att nå ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero har Svenstaviks skola inför läsåret 2023/2024 implementerat ett förväntansdokument för att nå ett ökat samarbete för skola - elev - vårdnadshavare.

Fredagsbesök

På fredagar tar skolan även emot elever i årkurs 6 från Åsarna, Klövsjö, Rätan och Ljungdalens skolor. Från och med årskurs 7 går dessa elever i Svenstavik.

Vision

Skolans vision lyder:

"En skola där vi alla TILLSAMMANS oavsett uppdrag, alltid verkar för elevernas bästa!"

Våra hus

Svenstaviks skola har två hus:

  • Djurgården med förskoleklass, fritids och lågstadium.
  • ”Storskolan”, den större byggnaden som inrymmer skolexpedition, skolbibliotek, studie- & yrkesvägledare, elevhälsa, mellanstadium, högstadium samt elevcafé.