Hackås skola

Lärare pekar på karta i bok framför ung elev

Hackås skola ligger i norra delen av Bergs kommun, knappt 4 mil från Östersund. Skolan har ungefär 75 elever i förskoleklass, fritidshem och grundskolan åk 1 - 6. Skolan ligger i en vacker miljö med en underbar utsikt över Oviksfjällen och Storsjön.

Hackås skola bygger sin verksamhet på tre hörnstenar — självkänsla, lärande och ett demokratiskt förhållningssätt. Detta genomsyrar skolans vardag och vår målsättning är att alla barn, oavsett bakgrund, ska ges samma möjligheter till utveckling och ett framgångsrikt lärande.

På Hackås skola ska alla barn känna trygghet, få utveckla nyfikenhet och lust i lärande samt lära sig ta ansvar för sig själv och andra.

Hackås skola har valt att ha en kulturprofil, där varje barn ska ges möjlighet att utöva olika former av estetisk verksamhet för att stärka självkänslan och öka lusten till lärande.