Åsarna förskola

Åsarna förskola är placerad idylliskt vid skog, vattendrag och skidspår och lokalerna är väl formade för att kunna möta verksamhetens alla behov. Den goda utemiljön gör att vi får ett ytterligare pedagogiskt rum där barnen får vistas för lärande genom lek.

Närheten till skolan och samarbetet mellan de olika verksamheterna är en stor fördel när övergången sker mellan förskola och förskoleklass. Det gör att barnen känner sig trygga och förväntansfulla inför skolstarten.

Förskolan lägger stor vikt vid föräldrasamarbete och barnens inflytande på verksamhetens innehåll.

Åsarna förskola är en förskola där alla barn ska känna tillhörighet, trygghet samt lust till att leka och lära.

Förskolan har, efter beslut i verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten fyra dagar per år för utvärdering, planering och fortbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.