Rätans förskola

Rätans förskola flyttade in i ombyggda verksamhetsanpassade lokaler i skolan i november 2011. Förskolan har en avdelning och bedriver traditionell förskoleverksamhet.

På Rätans förskola arbetar pedagogerna med de fyra elementen, jord, eld, luft och vatten. Tanken med det är att på ett smidigt och övergripande sätt väva in läroplansmålen i temaarbeten och andra planerade aktiviteter. Med inriktning på matematik, språk, natur och teknink. Arbetet sker främst åldersindelat ibland är det åldersblandadegrupper. Barngruppens intressen och behov ligger till grund för verksamheten.

I anslutning till förskolan ligger bibliotek, gymnastiksal, skidspår och hockeyplan. dessa besöks regelbundet.

Skolan åk. F-6 och fritids ligger i anslutning till förskolan och samarbete mellan verksamheterna sker främst vid överskolningar och skollov.

Förskolan har efter beslut i verksamhetnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten fyra dagar per år för utvärdering, planering och fortbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.