Hagens förskola, Svenstavik

Hagens förskola ligger i centrala Svenstavik. Läget gör att vi har möjlighet att göra utflykter i närområdet till såväl skogen som t ex bibliotek. Vi arbetar ständigt med inomhusmiljön i våra ljusa lokaler för att förbättra och variera för att stimulera barnens lek och lärande.

Vi är en mångkulturell förskola, barnen är mellan 1-5 år. Hos oss finns 3 avdelningar: Fröken Hit och Dit, Kusin Vitamin och Krakel Spektakel. Vi har bra förutsättningar att arbeta över avdelningarna för att ge barnen ett så stort utbud som möjligt av både kompisar, upplevelser och utmaningar.

Vårt mål med verksamheten är att utveckla trygga, självständiga barn som har nyfikenhet och lust att lära. Leken ska genomsyra allt och vi lägger även stor vikt vid att arbeta med barnens språkliga samt matematiska utveckling.

Förskolan har, efter beslut i Verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten 4 dagar/år för utvärdering, planering och utbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.