Hagens förskola, Svenstavik

Barn leker med lastbil i sandlåda

Hagens förskola ligger i centrala Svenstavik. Läget gör att vi kan göra utflykter i närområdet, till skogen såväl som till exempel bibliotek. Vi förbättrar och varierar ständigt inomhusmiljön i våra ljusa lokaler, för att stimulera barnens lek och lärande.

Vi är en mångkulturell förskola och barnen är 1 - 5 år. Hos oss finns tre avdelningar: Fröken Hit och Dit, Kusin Vitamin och Krakel Spektakel. Vi har bra förutsättningar för att arbeta över avdelningarna, för att ge barnen ett så stort utbud som möjligt av både kompisar, upplevelser och utmaningar.

Vårt mål med verksamheten är att utveckla trygga, självständiga barn som har nyfikenhet och lust att lära. Leken ska genomsyra allt och vi lägger även stor vikt vid att arbeta med barnens språkliga och matematiska utveckling.

För att kunna utveckla förskolan på bästa sätt stänger vi verksamheten fyra dagar per år för utvärdering, planering och utbildning.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta vår rektor.