Hackås förskola

Personal i förskolan leker med barnen

Förskolan i Hackås ligger i en naturskön miljö med skogen, Storsjön, Hoverberget och fjällen i blickfånget. Alla barn ska känna sig välkomna, trygga och betydelsefulla hos oss.

Vårt arbete utgår från Lpfö 18 och präglas av utveckling och lärande utifrån barnens intressen så att varje individ utvecklas enskilt och i samspel med barn och vuxna.

Naturen ligger nära och ger oss inspiration till utflykter där vi bland annat besöker vårt uterum eller skolans lägerplats. Där jobbar vi med samarbetsövningar, matematik, språk och naturkunskap. Skogen inspirerar även till många roliga lekar.

I våra lokaler är miljön organiserad i olika temarum, experiment, språk, matematik, samspel, rollek och konstruktion/skapande. De allra yngsta barnen har en egen lokal där de får möjlighet att i en lugn miljö utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi samarbetar med fritidshemmet vid öppning och stängning samt vid skollov.

I skolbyggnaden finns förutom förskola även skola, fritidshem och bibliotek.

Förskolan har efter beslut i verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten fyra dagar per år för utvärdering, planering och utbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.