Ljungdalens förskola

Barn pysslar med lera

Ljungdalens förskola ligger i direkt anslutning till Ljungdalens skola. Det är en liten förskola med lugn och inbjudande miljö, anpassad efter barnen i ålder 1-5 år.

Verksamheten bygger på målen i förskolans läroplan, Lpfö 18. Leken är ett viktigt verktyg där barnen, utifrån intresse och erfarenhet, tar in kunskap och lärande.

Barnens inflytande är en viktig utgångspunkt i förskolans arbete och miljö. Vi är ute varje dag och har skog, vatten och fjäll som grannar. Verksamheten eftersträvar en balans mellan frilek och planerade aktiviteter som utmanar och stimulerar barnen. Tillsammans vill vi skapa en miljö som lockar till lek och aktiviteter där stimulerande och utvecklande material erbjuds.

Vi har en god samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem.

Förskolan har, efter beslut i verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten fyra dagar per år för utvärdering, planering och fortbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.