Karlavagnens förskola, Svenstavik

Personal i förskolan står i väst framför lekställning

Karlavagnens förskola ligger i centrala Svenstavik. Vi är en mångkulturell förskola, barnen är 1-5 år. Hos oss finns 2 avdelningar: Lilla Björn och Stora Björn.

Förskolan har, efter beslut i Verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten 4 dagar/år för utvärdering, planering och utbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.