Lägdans förskola, Myrviken

Lägdans förskola finns i Myrviken och består av fem avdelningar. Förskolan är nybyggd med ljusa lokaler och en inhägnad gård med gungor, cykelslinga, pulkabacke, grillplats och diverse lekutrustning.

Vår vision är - Vår förskola är en plats där trygghet och glädje leder till utveckling och lärande. Genom hundra språk skapar vi tusen möjligheter!

Vår verksamhet utgår från Lpfö 18 (Läroplan för förskolan reviderad från 1 juli 2019). Sen 2021 finns ytterligare två avdelningar med placering i Myre.

Vi arbetar målmedvetet med att utveckla barnens ord- och begreppsförråd samt förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Genom att använda tecken som stöd (TAKK) i kommunikationen mellan barn och pedagoger vill vi öka förutsättningarna för en god språkutveckling för alla barn. Vår målsättning är att barnen visar respekt för varandra, är rädda om miljön, naturen och våra saker.

Bergs kommun är förvaltningskommun för den samiska kulturen och språket. Lpfö 98 rev 2010 säger” i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa”. Med hjälp av bilder, sånger och texter uppmuntras barnen till att kommunicera på såväl svenska som på sitt modersmål. I förskolans utomhusmiljö finns en tältkåta där olika aktiviteter med barnen äger rum. Den samiska nationaldagen uppmärksammas där allt från språket till maten sätts i fokus.

Förskolan har efter beslut i verksamhetsnämnden 2011-10-05, rätt att stänga verksamheten fyra dagar per år för utvärdering, planering och utbildning.

Vid frågor kontakta rektor, se kontaktuppgifter nedan.